კიბერ პლატფორმა „ჰაკერსი“ [Hackers.Ge] 2022 წელს შეიქმნა, რომელიც შემეცნებითი, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ვებსაიტია. პორტალი დატვირთულია სტატიებითა და სიახლეებით, რომელიც ყოველდღიურად ხდება ჩვენს თანამედროვე ციფრულ სამყაროში.

საიტზე ვაქვეყნებთ სტატიებს, რომელიც ეხება მხოლოდ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს ან მასში შემავალ ელემენტებს.

ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს პორტალზე, სადაც განათავსებს სტატიებს და საინტერესო სიახლეებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, მხოლოდ კანონის ფარგლებში, რომელიც არავის და არაფერს ზიანს არ მიაყენებს!


ჩვენი საიტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ციფრულ სივრცეში მიმდინარე მოვლენების შესახებ!


კიბერპორტალი აქვეყნებს და აანალიზებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებში მიმდინარე მოვლენებს, ხოლო პორტალზე შეგიძლიათ იპოვოთ სტატიები:

 • ➤ საინფორმაციო ტექნოლოგიები
 • ➤ კიბერუსაფრთხოება
 • ➤ პროგრამირება
 • ➤ დეველოპმენტი
 • ➤ ჰაკინგი
 • ➤ კრიპტო
 • ➤ ბნელიქსელი
 • ➤ ვაკანსიები
 • ➤ აპლიკაციები

საიტი დაცულია და რეგულირდება საერთაშორისო სტანდარტებით!


 1. CCPA (კალიფორნიის მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის აქტი) / CPRA (კალიფორნიის კონფიდენციალურობის უფლებების აქტი) : ეს არის კონფიდენციალურობის კანონები, რომლებიც ამოქმედდა კალიფორნიაში, აშშ. CCPA ანიჭებს კალიფორნიის მომხმარებლებს სხვადასხვა უფლებებს ბიზნესის მფლობელობაში არსებულ მათ პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მათ შორის უფლების ცოდნის შესახებ, თუ რა პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, გაზიარება ან გაყიდვა ხდება და პერსონალური ინფორმაციის გაყიდვაზე უარის თქმის უფლება. CPRA აფართოებს CCPA-ს, შემოაქვს დამატებითი კონფიდენციალურობის უფლებები და დააარსა კალიფორნიის კონფიდენციალურობის დაცვის სააგენტო ამ კანონების აღსრულებისთვის.

 2. GDPR (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) : ეს არის მონაცემთა დაცვის ყოვლისმომცველი კანონი, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის (EU) მიერ, რათა დაიცვას ევროკავშირის მოქალაქეების პირადი მონაცემები და კონფიდენციალურობა. GDPR აწესებს მკაცრ მოთხოვნებს იმის შესახებ, თუ როგორ აგროვებენ, ამუშავებენ და ინახავენ ორგანიზაციები პერსონალურ მონაცემებს. ის ანიჭებს ინდივიდებს უფლებებს, როგორიცაა მათ მონაცემებზე წვდომის უფლება, უზუსტობების გამოსწორების უფლება, წაშლის უფლება (საყოველთაოდ ცნობილი როგორც „დავიწყების უფლება“) და მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება.

 3. COPPA (ბავშვთა ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვის აქტი) : ეს არის აშშ-ს ფედერალური კანონი, რომელიც შექმნილია 13 წლამდე ასაკის ბავშვების კონფიდენციალურობის დასაცავად. COPPA ვრცელდება ვებსაიტებზე და ონლაინ სერვისებზე, რომლებიც მიმართულია ბავშვების მიმართ ან შეგნებულად არ აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას ბავშვებისგან. ის მოითხოვს, რომ ასეთი ვებსაიტები და სერვისები მიიღონ მშობლის თანხმობა ბავშვებისგან პირადი ინფორმაციის შეგროვებამდე, გამოყენებამდე ან გამჟღავნებამდე.


• Privacy & Policy
• Terms-Conditions

ვებ-გვერდი მუშავდება და ანალიზდება თქვენი რეკლამირების ოპტიმიზაციისთვის, ისევე როგორც სხვა საიტებზე.

Cookie-ფაილები გვეხმარება გავიგოთ, როგორ ურთიერთობთ ჩვენს ვებ-საიტთან, ასევე შეგიძლიათ გაიგოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდზე!