კიბერ მოწყობილობები

ტექნოლოგიური მოწყობილობების კოლექციები

კიბერ მოწყობილობები
Hackers Kit | Cyber Widgets | CYBERPUNK

თანამედროვე სამყაროს ტექნოლოგიური მოწყობილობები, რომლის შესახებაც ბევრმა არ იცის.

რასპბერი - პლატა სადაც შესაძლებელია ნებისმიერი ოპერაციული სისტემის ან გარკვეული ბრძანებითი ერთობლიობის დამახსოვრება ჩაწერა კონფიგურაცია.

არდუინო - დასაპროგრამებელი დაფა, სადაც შესაძლებელია ნებისმიერი მიკრო თუ ბრძანებათა ერთობლიობის ინსტალაცია.

ჯამერი - მოწყობილობა, რომელიც გარკვეულ სიხშირეებს ახშობს, კლავს, ანადგურებს, აპაუზებს და რათქმაუნდა გამოსხივებასაც აძლიერებს.

ჰაკარეფაი - კიბერნეტიკული იარაღი, რომელიც მუშაობს როგორც დაბალ ასევე მაღალ სიხშირეებზეც, მისი შესაძლებლობები ბევრ მოწყობილობას აღემატება, როგორიცაა : სიხშირის კლონირება, ჩახშობა, გაძლიერება, ჩართვა-გამორთვა და ასე შემდეგ.

ფლიპერ ზერო - იგივე ფლიპერი, რომელიც სათამაშოს ჰგაქვს, მაგრამ გააჩნია ძალიან ძლიერი სიხშირული დიაპაზონების კონფიგურირების უნარი, კლონირება, ჩართვა-გამორთვა და რაც მთავარია შესაძლებელია ნებისმიერი ღია კოდის ზედ ინსტალირება, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა მოწყობილობაში.

რაბერდაქი - ძირითადად იყენებენ ადმინ პრივილეგიის ესკალაციის გავლით, ქილოგერის კონფიგურირების ბრძანებებს, პაროლების სტილინგის და გატროიანებისთვის.