ტესტი კიბერუსაფრთხოებაში

ტესტი გვაჩვენებს ხართ თუ არა კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი

1. რას ნიშნავს ფიშინგის შეტევა? (Phishing Attack)

ხშირად გაგვიგია ინტერეტ სივრცეში რომ ვიღაც გახდა ფიშინგ შეტევის მსხვერპლი, რას ნიშნავს ეს?

რას ნიშნავს ფიშინგის შეტევა? (Phishing Attack)
ინგლისური სიტყვაა და ნიშნავს თევზაობას.
კიბერშეტევის სტილია და დარბიხარ ანკესით.
კიბერშეტევის მეთოდია, სადაც მსხვერპლს თვითნებურად შეჰყავს ჰაკერისთვის სასურველი ინფორმაცია.

2. რას ნიშნავს DDoS შეტევა?

Distributed Denial of Service - რას ნიშნავს მასშტაბური დოს შეტევა?

რას ნიშნავს DDoS შეტევა?
როდესაც, ჰაკერი დიდი რაოდენობით ყალბ მოთხოვნებს აგზავნის, სერვერის გადატვირთვის მიზნით.
როდესაც, ჰაკერი მსხვერპლის სერვერზე შესვლას ცდილობს
როდესაც, ჰაკერი საიტზე სხვადასხვა გვერდებზე გადადის

3. რა არის SIEM?

Security Information and Event Management - რა ინფორმაცია გაქვთ სიემის შესახებ?

რა არის SIEM?
SIEM - არის მარტივი პროგრამა
SIEM - გამოიყენება კიბერ თავდასაცავად
SIEM - არის მონიტორინგის ხელსაწყო

4. რას ნიშნავს OSINT?

Open Source Intelligence - რა არის მისი დანიშნულება?

რას ნიშნავს OSINT?
კომპიუტერის პროგრამა
რაღაც კოდებია, რომელიც ინფორმაციას გვაწვდის
კიბერ დაზვერვის მეთოდია, სადაც გამოყენებული ღია კოდები, OSINT - ის წყაროებს მიეკუთვნება მთლიანად ინტერნეტი და მასში შემავალი ელემენტებია

5. რას ნიშნავს APT დაჯგუფებები?

რას ნიშნავს Advanced Persistent Threat - იგივე მოწინავე მუდმივი საფრთხე? 

რას ნიშნავს APT დაჯგუფებები?
APT იგივე Advanced Packaging Tool - ლინუქსის ხელსაწყოა
APT - ნიშნავს არეული პარამეტრის ტერმინებს
ჰაკერულ დაჯგუფებას ნიშნავს

6. რა არის VPN?

რა დანიშნულებ აქვს ვიპიენს? ვირტუალურ კერძო ქსელს?

რა არის VPN?
VPN - არის კერძო ქსელი სადაც მიმდინარეობს ინფორმაციის მიმოცვლა
VPN - არის ფილმების საყურებელი პროგრამა
ქსელის პარამეტრების ხელსაწყოა

7. რა არის Trojan?

Trojan - ტროიანები კიბერშეტევის მეთოდზე რა გსმენიათ?

რა არის Trojan?
Trojan - ნიშნავს, როდესაც ლეპტოპს დაეჯახება ცხენი და კომპიუტერი გატყდება
კომპიუტერული ვირუსია
spyware ვირუსის ტიპია, რომელიც ჩაშენდება სხვადასხვა ვირუსის ჩამტვირთველებში

8. რა არის keylogger?

რა გსმენიათ keylogger-ზე?

რა არის keylogger?
გასაღებია, რომელიც არ ტოვებს კვალს
პროგრამაა სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის
პროგრამაა სხვადასხვა მოწყობილობებიდან, აკრეფილი კომბინაციების მალულად მოსაპარად

9. რა არის Bruteforce შეტევა?

რა არის Bruteforce კიბერშეტევის მეთოდი?

რა არის Bruteforce შეტევა?
როდესაც, ჰაკერი ცდილობს დაწეროს პროგრამა
ჰაკერი ცდილობს ყველა შესაძლო სიმბოლოს კომბინაციით იპოვოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია და მიიღოს წვდომა მისთვის სასურველ მიზანზე
როდესაც, ჰაკერი ავტომატიზირებულად შემთხვევითი ოპერაციებით ცდილობს წვდომა აიღოს კონკრეტულ ინფორმაციაზე

10. რა არის Exploit შეტევა?

 რას ნიშნავს ექსპლოიტ შეტევა / დაუცველობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სისუსტეებში შეტევა?

რა არის Exploit შეტევა?
კიბერშეტევაა
მოწყვლადობის სათანადოდ გამოყენება
კიბერშეტევაა პროგრამაში