რა არის APT / ვინ არის APT

მოწინავე მუდმივი საფრთხე - რა უნდა ვიცოდეთ მათზე და ვინები არიან

რა არის APT / ვინ არის APT
APT | Advanced Persistent Threat

მოწინავე მუდმივი საფრთხე (APT) არის ფარული საფრთხის აქტორი, როგორც წესი, ეროვნული სახელმწიფო ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ჯგუფი, რომელიც იძენს არაავტორიზებულ წვდომას კომპიუტერულ ქსელში და რჩება შეუმჩნეველი დიდი ხნის განმავლობაში.

მსოფლიოს მასშტაბით ფარულად თითქმის ყველა სახელმწიფოს საკუთარი apt ჯგუფი ჰყავს, სადაც დაკომპექტებულია კიბერ კრიმინალებით და სხვადასხვა კიბერ შეტევებს ახორციელებენ მათთვის დავალებულ წერტილებზე, მოკლედ რომ ვთქვათ ეს არის არალეგალური კიბერ არმია.

აღსანიშნავია ეს ტერმინი ასევე შეიძლება ეხებოდეს არასახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ჯგუფებს, რომლებიც ახორციელებენ ფართომასშტაბიან მიზანმიმართულ შეჭრას კონკრეტული მიზნებისთვის.

ასეთი საფრთხის აქტორების მოტივაცია, როგორც წესი, პოლიტიკური ან ეკონომიკურია. ყველა მსხვილ ბიზნეს სექტორს აქვს დაფიქსირებული კიბერშეტევების შემთხვევები მოწინავე აქტორების მიერ კონკრეტული მიზნებით, იქნება ეს მოპარვა, ჯაშუშობა თუ სისტემების პარალიზება.

გთავაზობთ იმ პატარა სიას APT დაჯგუფებების, რომელიც იდენტიფიცირებულია ინტერნეტ სივრცეში.

ჩინეთი:

რუსეთი

ირანი:

  • Elfin Team (APT33)
  • Helix Kitten (APT34)
  • Charming Kitten (APT35)
  • Remix Kitten (ასევე ცნობილია, როგორც APT39, ITG07, და Chafer).
  • Pioneer Kitten

ჩრდილოეთ კორეა: