კავშირგაბმულობა | GSM | 2G 3G 4G 5G 6G

სტატიაში აღწერილია კავშირგაბმულობის პრინციპი, მუშაობის დაშიფრის მეთოდები და მიმოხილვა

კავშირგაბმულობა | GSM | 2G 3G 4G 5G 6G
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

2G ანუ GSM - 1990-იან წლებში მობილური ტელეფონების ტექნოლოგიის მეორე თაობა გამოვიდა. განხორციელდა ისეთი ფუნქციები, როგორიცაა SMS, მონაცემები, MMS, ხმოვანი ფოსტა და ზარის გადამისამართება. ასევე, რადიოსიგნალები გახდა ციფრული და დაშიფრული. მოგვიანებით დაინერგა 2.5G და 2.75G და ორივემ დანერგა მონაცემთა გადაცემის გაუმჯობესებული ტექნიკა, როგორიცაა GPRS და EDGE. მობილური კომუნიკაციის გლობალური სისტემის (GSM) სტანდარტი არის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული 2G სტანდარტი და 2007 წლიდან, ზოგადად მობილური ტელეფონის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული პროტოკოლი.

ოპერატორები ყველა ქვეყანაში იყენებენ განსხვავებულ სიხშირეს GSM შესაძლო სპექტრში იხილეთ მეტი ინფორმაციისთვის.

GSM-ის არქიტექტურა

მობილური სადგური (MS)
მობილური სადგური არის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია GSM ქსელში წვდომა რადიოს საშუალებით. მობილური სადგური შეიძლება დაიყოს ორ ცალკეულ ნაწილად, მობილური აპარატურა და SIM ბარათი.

საბაზო სადგური (BS)
საბაზო სადგური არის ანტენა და მას ასევე უწოდებენ "უჯრედულ კოშკს" ან "უჯრედის ადგილს". ერთი BS ფარავს ფიჭურ ზონას ფიჭურ ქსელში. ამ უჯრედის ზომა შეიძლება განსხვავდებოდეს რამდენიმე ასეული მეტრიდან რამდენიმე კილომეტრამდე. უჯრედის ფართობის ზომა დამოკიდებულია ლანდშაფტის მახასიათებლებზე და ტერიტორიის მოსახლეობის სიმჭიდროვეზე. მეტროს სადგურებსა და დიდ შენობებში, სარელეო სადგურები შეიძლება განთავსდეს გამეორების როლში. ამ სარელეო სადგურების დანიშნულება კი ისაა რომ გადასცეს უახლოეს საბაზო სადგურთან სიგნალი.

საბაზო სადგურის კონტროლერი (BSC)
საბაზო სადგურის კონტროლერი აკონტროლებს რამდენიმე საბაზო სადგურს. ის ამუშავებს სესიის გადაცემას სხვადასხვა საბაზო სადგურებს შორის, როდესაც მომხმარებელი მოძრაობს სხვადასხვა უჯრედებში. თუ საბაზო სადგურები არ არის დაკავშირებული იმავე BSC-სთან, მაშინ მობილური გადართვის ცენტრი (MSC) ახორციელებს გადაცემას.

მობილური გადართვის ცენტრი (MSC)
მობილური გადართვის ცენტრი პასუხისმგებელია ავთენტიფიკაციის მართვაზე, სხვა BSC-ებზე გადაცემაზე და ზარების მარშრუტიზაციაზე სახმელეთო ხაზზე.

ვიზიტორთა მდებარეობის რეგისტრაცია (VLR)
თითოეულ MSC-ს აქვს საკუთარი ვიზიტორთა მდებარეობის რეესტრი (VLR). VLR ინახავს იმ აბონენტების ინფორმაციას, რომლებიც იმყოფებიან MSC-ის მეთვალყურეობის ქვეშ (რომლებიც დაკოპირებულია სახლის მდებარეობის რეესტრიდან (HLR)). მაგალითად, VLR-ს აქვს დროებითი მობილური აბონენტის იდენტიფიკაცია (TMSI), რომელიც არის IMSI-ის დროებითი მეტსახელი. ეს არის IMSI-ის ხშირი მაუწყებლობის შესამცირებლად.

მთავარი მდებარეობის რეგისტრაცია (HLR)
HLR ინახავს აბონენტის პირად ინფორმაციას, როგორიცაა IMSI და ტელეფონის ნომერი. არსებობს მხოლოდ ერთი HLR ყველა GSM ქსელის პროვაიდერისთვის.

ავტორიზაციის ცენტრი (AUC)
ავტორიზაციის ცენტრი (AUC) ამუშავებს აბონენტის ავთენტიფიკაციის პროცესს ქსელში. უფრო კონკრეტულად, AUC ფლობს საერთო საიდუმლო გასაღებს და წარმოქმნის შემთხვევით გამოწვევას, რომელიც გამოიყენება ავთენტიფიკაციისთვის.